19 de juliol de 2012

LA CRISI CONFIGURARÀ LES NOVES TENDÈNCIES I OPORTUNITATS

És cert que la crisi ha suposat una importantíssima davallada generalitzada de l’activitat econòmica, i que això ha repercutit en una pèrdua de riquesa i d’ocupació però, també és cert que els temps de crisi són períodes en què es produeixen molts canvis.

Aquesta és doncs una de les vessants positives de les crisis: els canvis que provoca. Ens referim a canvis en el comportament humà i en el de les empreses, canvis en els sistemes i procediments emprats fins el moment, canvis en tots els àmbits i arreu.

Aquests canvis són el millor adob per tal que sorgeixin oportunitats de negoci. Oportunitats que desitgen convertir-se, de la mà d’un emprenedor, en projectes empresarials, malgrat les dificultats de l’actual conjuntura, malgrat la manca de crèdit i la minsa activitat econòmica.

Amb tota probabilitat, en els propers temps veurem que activitats que, fins ara, eren negoci, deixen de ser-ho i, en canvi, es configuren com a negoci rendible altres activitats que fins ara no ho eren.

Cal doncs, estar atents a les noves tendències de la societat, les empreses i els mercats, per detectar on estan les oportunitats. Quan veus quelcom tradicional que no funciona és precisament quan es pot donar el salt i arriscar proposant coses noves. És època d’innovar, d’obrir nous camins. I d’entendre el món, globalment.

Molts joves emprenedors ja estan identificant algunes d’aquestes oportunitats, perquè no tot està ja inventat, i estan fent rendibles activitats que abans no eren negoci, com clubs de compra i de descomptes a internet, reciclatge i transformació de residus, venda d’articles fora de temporada, serveis per compartir tota mena de productes i serveis, etc.

Cal comptar doncs amb aquestes oportunitats i aprofitar-les, perquè queda molt per inventar i queda molt per fer.


Bookmark and Share

1 Comment:

buh3rfo0fu said...

Chicken Fox is enjoyable jaunt with two wild symbols – the Lady and the Fox. Countries like the United States of America are restricted from enjoying in} the Videoslots casino, and certain nations are accepted half in} the games with particular phrases and conditions. You can visit Videoslots official website or see its phrases & conditions. For a complete list of excluded international locations, see the phrases and conditions. Before expediting deposits and/or withdrawals, Videoslots could request documentation to confirm the players’ identification, authorization to use a selected card, and other 메리트카지노 information.