31 de desembre del 2009

LA DESAPARICIÓ DE LES SOCIETATS ANÒNIMES I LIMITADES

La situació econòmica actual i, sobretot, les greus dificultats d’accés al crèdit han portat, a la pràctica, a una desaparició de les societats anònimes i limitades.

I m’explicaré. Darrerament, les entitats financeres, sobretot les caixes d’estalvi, estan imposant altes exigències a l’hora d’atorgar crèdit a les empreses. En molts casos, això passa per exigir l’aportació de garanties adicionals, i concretament l’aval personal de l’empresari.

Aquella limitació de responsabilitat dels socis en front de tercers que donava sentit a les societats mercantils perquè permetia a una persona convertir-se en empresari sempre hi quan estés disposada a arriscar un patrimoni determinat, s’ha esfumat.

És més, aquesta situació també està afectant a aquell empresari que ha de fer front a la renovació anual de les línies de finançació de circulant. Aquest es troba amb què, si vol mantenir aquesta finançació que pot resultar vital, ha d’aportar avals personals, amb la qual cosa la limitació pròpia de responsabilitat que oferien les societats mercantils desapareix, i l’empresari passa a respondre amb tot el seu patrimoni present i futur.

Això, sense cap mena de dubte, dificulta enormement l’aflorament de nous empresaris i la continuitat dels actuals.

Cal que tots ho tinguem ben present i reconeguem degudament el coratge d’aquells que fan el pas de convertir-se en empresaris i també d’aquells que, malgrat totes aquestes dificultats, mantenen les seves empreses i els llocs de treball dels seus empleats, jugant-se cada dia tot el que tenen.

Bookmark and Share

0 Comments: