23 d’abril del 2010

CATALUNYA HA DE FACILITAR L’ACTIVITAT EMPRENEDORA

Catalunya sempre ha estat un país d’emprenedors. La seva gent s’ha caracteritzat per la seva capacitat de treball, sacrifici i interès per la feina ben feta.

En la conjuntura econòmica actual, l’activitat emprenedora recobra interès en constituir una de les principals formes de generar autoocupació i ocupació per a d’altres.

Cal considerar que un país de gent emprenedora esdevé un país que té diversificades les seves fonts de generació d’ocupació, de riquesa i d’innovació. Tot això constitueix una certa protecció davant dels perills que se’ns podrien presentar en una futura davallada de l’activitat econòmica, decisions empresarials que portin a deslocalització de grans centres de treball fora de Catalunya, etc.

Hem de ser conscients que emprendre és una alternativa professional a considerar seriosament en moments de crisi.

En els propers anys es viurà en un escenari de crisi econòmica amb altes taxes d’atur. Per aquest motiu, el fet emprenedor esdevindrà una de les opcions interessants per generar autoocupació.

Donat que inevitablement en els propers anys es produiran algunes situacions que poden incidir negativament en l’activitat emprenedora, com ara les dificultats que hi haurà per accedir al finançament i la influència negativa dels nombrosos casos de tancament d’empreses sobre la motivació per emprendre, adquiriran especial rellevància les polítiques de foment de l’emprenedoria que es puguin portar a terme des dels governs.

Bookmark and Share

0 Comments: