10 de desembre del 2010

I TU... JA ETS PRODUCTIU?

La greu depressió econòmica en què està immersa l’economia espanyola i els pocs estímuls que ofereix el govern ZP a les empreses, fan preveure que passarem un llarg i dur període en el què la poca demanda interna no permetrà mantenir una suficient i necessària activitat per moltes empreses.

Per això, la viabilitat de bona part de les empreses catalanes passa per la seva obertura a mercats exteriors, on poder introduir els seus productes, prenent quota de mercat a proveïdor locals o altres agents internacionals.

Poder accedir als mercats exteriors implica -com ja s’ha dit pel dret i pel revés- tenir un elevat grau de competitivitat en tots els àmbits: qualitat del producte, preu, termini d’entrega, servei, etc. I això només és possible si, dins la pròpia empresa, el nivell de productivitat de les persones que hi participen i els procediments que s’hi utilitzen també és elevat.

Espanya és un país on històricament la productivitat ha estat descuidada i menystenida i, inclús, sobre aquest fet s’han generat tota mena de dites populars i acudits –que ara prescindirem de recordar, perquè no és el moment de fer mofa de les mancances que ens han portat a la situació actual-.

En aquest sentit, cal adonar-se que les darreres èpoques de suposada bonança econòmica no s’han fonamentat en la productivitat, sinó en l’especulació, amb una nul•la aportació de valor afegit per part d’aquells que formaven part de la cadena de valor.

Per tant, ara és un moment on cal que tots aquells que formen part de l’empresa incideixin especialment en la consecució de nivells de productivitat elevats, que facin competitiva l’empresa en els mercats exteriors.

Això, no només passa per la implantació de procediments interns eficients per part dels equips directius, sinó que també passa per l’iniciativa individual de cadascun dels treballadors, adoptant una actitud positiva i pro activa, essent conscients que cadascun de nosaltres hem d’assumir una petita part de responsabilitat per fer competitiva la nostra empresa i, tots plegats, treure el nostre país de la crisi.

Bookmark and Share

0 Comments: