1 de gener del 2011

ELS JOVES EMPRESARIS SÓN L’ESPERANÇA

La sortida de la crisi econòmica només es podrà anticipar amb apostes decidides per la productivitat, la generació real de valor afegit, la cultura emprenedora i el talent del nostres joves.

Serà doncs aquest conjunt de coses el que farà que, en un futur proper, el nostre país torni a generar la riquesa que ha de permetre mantenir i avançar en l’estat del benestar.

Aquesta generació de riquesa futura estarà en les mans dels joves empresaris d’avui, i no tant en les decisions que es puguin prendre des dels governs, tot i que també és clau que des dels governs es prenguin decisions que propiciïn els entorns adequats per fomentar l’activitat emprenedora.

Seran doncs els joves empresaris catalans els que adquiriran un paper protagonista per treure el país de la crisi. I això ho faran amb el seu treball, dedicació, talent i assumint riscos.

I no només em refereixo a aquells que engeguen un projecte empresarial, sinó que també em refereixo a aquells joves que, després d’una, dues o tres generacions, assumeixen la direcció de l’empresa familiar; i també a aquell altre jove que, com autònom, opta per generar, ell mateix, el seu propi lloc de treball.

En qualsevol cas, es tracta de joves desacomplexats i sense prejudicis que, tot i estar atents a les opinions que puguin sorgir del seu entorn, no es deixen influir per aquells comentaris pessimistes que tant sovint traslladaven a l'emprenedor la por al fracàs.

Les ganes de crear coses noves, d’aportar solucions als problemes de la societat actual i de generar valor són les principals motivacions dels joves empresaris d’avui.

Cal que tots siguem conscients que cal que hi hagi gent que creï riquesa i que valorem degudament a qui ho faci, perquè això redunda en benefici de tots.

Bookmark and Share

1 Comment:

Gerard Solís said...

Crec sincerament que necessitem anar sense por cap a la Independencia, si volem realment conservar i potenciar el nostre empresariat i ser responsables del nostre futur com a país´Ja fa temps que hauria deixar d'amagar-se darrere el "seny" català.
La retórica de CIU és clarament unionista. Volen buscar un l'encaix amb Espanya i aixo, ja esta demostrat que no EXISTEIX