28 de desembre del 2013

L'OPORTUNITAT D'AMPLIAR EL POOL BANCARI

En l’actual context de “turbulències” en el sistema financer espanyol és tan important tenir diversificada la cartera de clients, com tenir diversificades les fonts de finançament bancari.

Per això, si el nostre pool bancari encara ho permet, fora bo incorporar-hi a alguna entitat financera més. Això reforçarà l’estabilitat del nostre finançament i ens permetrà millorar la capacitat de negociació amb les entitats amb què ja treballava la nostra empresa.

Cal ser coherent a l’hora de plantejar operacions a noves entitats financeres, sol•licitant límits i productes que vagin en consonància amb la inversió que ja tenen a l’empresa la resta d’entitats financeres, i en relació als interessos que puguem intuir en la nova entitat, en funció de la seva dimensió, quota de mercat, origen, etc.

Si tenim interès en productes financers com el fàctoring, confirming, leasing o rènting és bo que ens adrecem a companyies especialitzades que únicament comercialitzen aquest tipus de productes. Així obtindrem límits més generosos, millors condicions econòmiques i un millor servei. A més, d’aquesta manera mantindrem intactes amb la resta d’entitats més generalistes, la possibilitat d’ampliar límits de la resta de productes (pòlissa de crèdit, préstec, descompte...)

Per últim, cal desmentir que el sistema financer espanyol quedarà constituït per només sis o set entitats financeres, sinó que hi continuaran operant més d’un centenar d’entitats.

Bookmark and Share

0 Comments: